PRÁVNE UPOZORNENIE – NEKOPÍROVANIE

Materiály umiestnené v internetovom obchode a iných aukčných a sociálnych sieťach atď. Nábytok Galleo je chránený zákonom zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (Zbierka zákonov z roku 1994, č. 24, položka 83, v znení neskorších predpisov) .

Vlastníkom autorských práv je MEBLE GALLEO Szymon Gąsiorski so sídlom v Kalwaria Zebrzydowska (34-130), ul. Zjednoczenia 22, NIP: 5512539578

Vlastník autorských práv si vyhradzuje v zmysle zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (Zbierka zákonov 1994, č. 24, položka 83 v znení neskorších predpisov), že ďalšie šírenie materiálov publikovaných MEBLE GALLEO je zakázané bez ohľadu na účel, na ktorý by sa uskutočnilo, a bez ohľadu na použité médium.

Zakázané je okrem iného: kopírovať, upravovať a distribuovať MEBLE GALLEO zverejnené v internetovom obchode a iných aukčných portáloch a pod., najmä katalóg produktov alebo jeho prvky vrátane fotografií, grafiky, bannerov, nápisov, textov a pod., ako aj umiestňovanie materiálov alebo dielov toho na akejkoľvek internetovej stránke alebo serveri pod hrozbou právnych sankcií.