Zásady ochrany osobných údajov

 1. Webová stránka automaticky zhromažďuje iba informácie obsiahnuté v súboroch cookie.
 2. Súbory (cookies) sú textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky. Sú určené na používanie webových stránok. V prvom rade obsahujú názov webovej stránky ich pôvodu, jedinečné číslo a čas uloženia na koncovom zariadení.
 3. Prevádzkovateľ webovej stránky je subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie na koncové zariadenie používateľa a má k nim prístup.
 4. Prevádzkovateľ webovej stránky používa súbory (cookies) na nasledujúce účely:
 • prispôsobenie obsahu webovej stránky individuálnym preferenciám používateľa, predovšetkým tieto súbory rozpoznajú jeho zariadenie, aby sa webová lokalita zobrazila podľa jeho preferencií;
 • príprava štatistík, ktoré pomáhajú dozvedieť sa o preferenciách a správaní používateľov, analýza týchto štatistík je anonymná a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad webovej stránky aktuálnym trendom, štatistiky sa tiež používajú na hodnotenie obľúbenosti webovej stránky;
 • li>
 • možnosť prihlásiť sa na webovú stránku;
 • udržiavanie prihlásenia používateľa na každej nasledujúcej stránke webovej lokality.
 1. Webová stránka používa dva základné typy súborov (cookies) – relačné a trvalé. Súbory relácií sú dočasné a sú uložené, kým neopustíte webovú stránku (vstupom na inú webovú stránku, odhlásením sa alebo vypnutím prehliadača). Trvalé súbory sú uložené na koncovom zariadení používateľa, kým ich používateľ neodstráni alebo na čas určený v jeho nastaveniach.
 2. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia svojho prehliadača a zablokovať tak používanie súborov (cookies) alebo získať informácie o ich umiestnení na svojom zariadení. Ďalšie dostupné možnosti môžete skontrolovať v nastaveniach webového prehliadača. Pamätajte, že väčšina prehliadačov je predvolene nastavená tak, aby akceptovala ukladanie súborov (cookies) na koncovom zariadení.
 3.  Prevádzkovateľ webovej stránky informuje, že zmeny nastavení vo webovom prehliadači používateľa môžu obmedziť prístup k niektorým funkciám webovej lokality.
 4.  Súbory (súbory cookie) používané webovou stránkou (umiestnené na koncovom zariadení používateľa) môžu byť sprístupnené jej partnerom a inzerentom, ktorí s ňou spolupracujú.
 5.  Informácie o nastaveniach webového prehliadača sú dostupné v jeho ponuke (pomocník) alebo na webovej stránke výrobcu.